مرور برچسب

طرز استفاده از سم حلزون

کنترل حلزون ها و راب ها

حلزون ها  یا لیسَک ها  نوعی نرم‌تن در ردهٔ شکم‌پایان است. علت اینکه حلزون را در رده شکم‌پایان قرار داده‌اند؛ این است که در حقیقت تمام قسمت زیرین بدنش، پای آن به‌شمار می‌رود. زیست‌شناسان تا به امروز بیش از ۳۰ هزار گونه حلزون را…