مرور برچسب

ضایعات کف پا

پیشگیری از التهاب پوستی کف پا در جوجه های گوشتی

التهاب پوستی کف پا ( درماتیت ) به صورت ضایعات ایجاد شده بر روی پوست سینه ، مفاصل خرگوشی و بالشتک پایی جوجه های گوشتی تشخیص داده می شود.امروزه ، التهاب پوستی بالشتک پایی که ضایعات کف پا نیز نامیده می شود . یکی از…