مرور برچسب

صید ماهی ترال

آغاز صید صنعتی ترال در شرق هرمزگان/ وزارت کشاورزی پاسخگوی صیادان سنتی باشد

به گزارش ثمر اقتصادی ، احمد مرادی در خصوص صید ترال در خلیج فارس و دریای عمان، اظهار کرد: صیادان سنتی همواره نگران هستند زیرا وضعیت صید در دریا وضعیت مناسب نیست و میزان درآمد صیادان کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه قیمت تجهیزات لازم…