مرور برچسب

صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

چرا سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کم است؟

جانعلی بهزادنسب مدیر عامل و رئیس شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعهسرمایه گذاری در بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: با تشکیل وزارت جهاد کشاورزی دولت مکلف به ایجاد صندوق های حمایت از توسعه…