مرور برچسب

صادرات گشنیز

صادرات گشنیز با فرآوری وامکان ارزآوری ۳۰ میلیون دلاری

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی میزان ارز آوری صادرات گشنیز خام در حال حاضر ۱۲ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: اگر پس از فرآوری بر روی این محصول آن را صادر کنیم، گشنیز می‌تواند 20 تا 30 میلیون دلار ارزآوری برای کشورمان به ارمغان…