مرور برچسب

شرکت‌های سهام زراعی کشاورزان

تنها راه نجات کشاورزان خرد در سال زراعی جاری شرکت سهامی است

غلامحسین طباطبایی مدیر عامل شرکت سهامی فعالیت‌های کشاورزی و غیرکشاورزی ایران در نشست خبری اظهار کرد: 86 درصد کشاورزی کشور توسط کشاورزانی انجام می‌شود که کمتر از 10 هکتار زمین دارند و به اصطلاح کشاورزان خرد به حساب می‌آیند و تنها 14 درصد…