مرور برچسب

شاخ سوزی در گاو

چگونگی قطع شاخ گاو در گاوداری ها

شاخ گاو عضو خطرناک بدن گاو و شاخ سوزی از مهمترین تکنیکهای واجب آماده سازی آن برای تربیت و پرورش صنعتی است، گاو در نزاع با گاوهای دیگر ممکن است بوسیله شاخ هایش به گاوهای دیگر و یا انسان ها آسیب بسیار جدی وارد کند و به همین دلیل بایستی با…