مرور برچسب

سیستم تهویه

اصول مدیریت در گلخانه جهت بهره برداری در تمام فصول سال

اصول مدیریت در گلخانه مبحثی بسیار مهم است. گیاهان برای رشد کافی و مناسب به شرایط خوب و مهمی مانند: نور، دما، هوا، خاک، آب و میزان رطوبت کافی نیازمند هستند. از آنجا که حوادث طبیعی متعددی همواره کشت در فضای باز یا زمین‌های زراعی را تهدید
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )