مرور برچسب

سیستم تهویه

اصول مدیریت دما و رطوبت در گلخانه جهت بهره برداری در تمام فصول سال

گلخانه ها عمدتا برای طولانی تر کردن دوره کشت و همچنین کنترل شرایط محصول مورد استفاده قرار می گیرند. این محصولات از صیفی جات تا انواع دیگر گیاهان را در بر می گیرند. اقلیم کنترل شده می تواند به افزایش دوره کشت و بارآوری در فصول غیر معمول کمک…