مرور برچسب

سیب زمینی

همه چیز در مورد اسکب معمولی سیب زمینی (جرب)

اسکب معمولی سیب زمینی (جرب) یک بیماری است که از خاک به گیاه منتقل می‌شود. این بیماری توسط ارگانیسم شبه باکتری به نام استرپتومايسيس اسکبیز (Streptomyces scabies) ایجاد می‌شود. این ارگانیسم به ساقه‌ها، ساقه‌های رونده و ریشه‌های سیب زمینی

بیماری پوسیدگی ریشه سیب زمینی یا شانکر ساقه

بیماری پوسیدگی ریشه سیب زمینی یا شانکر ساقه سیب زمینی یکی از مهمترین بیماریهای سیب زمینی در جهان است. بیماری با نام شوره سیاه (black scurf) هم شناخته می شود. بیمارگر اندام های زیرزمینی گیاه سیب زمینی از جمله ریشه، ساقه، استولن و غده

تاثیر کمبود پتاسیم در گیاه سیب زمینی

مهم ترین عنصر در کیفیت غده سیب زمینی پتاسیم بنابراین کمبود پتاسیم در گیاه سیب زمینی می تواند تاثیر بسیار زیادی در کیفیت محصول داشته باشد . جذب پتاسیم از چند هفته بعد از سبز شدن شروع می‌شود و تا زمانی که رشد اندام های هوایی به بیشترین
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )