مرور برچسب

سیاه شدن مغز گردو

بیماری آنتراکنوز گردو و نحوه مبارزه با آن

بیماری آنتراکنوز گردو ، اولین بار در ۱۸۱۵ از اروپا گزارش شد. در بیشتر مناطق گردو خیز ایران ازجمله تهران، قزوین، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، گلستان، مازندران، گیلان، کرمانشاه، کردستان، خراسان و برخی از نواحی استان سمنان شیوع دارد. در…

چگونه می توان از سیاه شدن مغز گردو جلوگیری نمود؟

سیاه شدن مغز گردو از آن دسته عارضه هایی است که که کابوس هر باغداری محسوب می شود و در واقع حاصل دسترنج او را یکجا به باد می دهد.اما قبل از پرداختن به این عارضه با ذکر مقدمه ای کوتاه به موضوع پرداخته می شود. درخت گردو متعلق به مناطق…