مرور برچسب

سوسک شاخدار رزاسه

مبارزه با آفات مهم درخت گیلاس

درخت گیلاس از آسیای صغیر که در نواحی حاصل خیز دریای خزر تا دریای سیاه برای اولین بار کشف شده و احتمالا پرندگان بذر این درخت را به دیگر نقاط اروپا برده اند و قرن شانزدهم تا هجدهم توسط استعمارگران انگلیسی و مبلغان دینی به امریکا نیز برده شده…