مرور برچسب

سوسک دانه غلات

آفات انباری ،معرفی مهمترین و نحوه کنترل آنها

آفات انباری از مهم ترین مشکلات بر سر راه ذخیره ی غذای جهان است. هر ساله در حدود یک چهارم تا یک سوم غلات ذخیره شده در انبارهای سراسر دنیا، از بین می رود؛ بخش اعظم این خسارت مربوط به حمله ی آفات به انبارها است. خسارت
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )