مرور برچسب

سن غلات

سن گندم و نحوه ی پیشگیری و کنترل آن

سن گندم ، مهمترین آفت گندم و جو در ایران محسوب شده و در اکثر مناطق گندمکاری ایران انتشار دارد. خسارت مربوط به سن معمولی گندم تاریخچه بسیار طولانی دارد و در حال حاضر مساله گیاهپزشکی ایران محسوب می شود. این روند در سالهای اخیر شدید بوده است
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )