مرور برچسب

سم قارچ کش دودين یا ملپرکس

معرفی سم قارچ کش دودین یا ملپرکس

سم قارچ کش دودين یا ملپرکس متعلق به گروه گوانیدین است و برای پیشگیری و معالجه بیماری های قارچی گیاهان به صورت سمپاشی روی اندام های هوایی گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. این سم اثرات سیستمیک محدودی دارد و بیشتر برای درمان بیماریهای برگ
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )