مرور برچسب

سرما زدگی گوساله

دامداران مراقب شیوع بیماری های دامی در فصل زمستان باشند

بسیاری از دامداران با شروع فصل پاییز و زمستان با هدف مبارزه با بیماری های دامی در فصل زمستان به علت سرد شدن هوا روش نگهداری دام ها را تغییر داده و آنها را در آغل و اصطبل های كاملا مسقف نگهداری می كنند كه این روش از عوامل بیماری زا است.وی…