مرور برچسب

سرما زدگی درخت سیب

سرما زدگی سیب و روش های جلوگیری از یخ زدگی درخت سیب

سرما زدگی سیب یا یخ زدگی سیب که در اکثر درختان میوه منطقه معتدله در معرض یخبندان زمستان یا سرمازدگی بهاره قرار می گیرند که این امر موجب خسارتهای شدید اقتصادی می گردد. سرما زدگی سیب حتی آن دسته از مناطق تولید میوه که در
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )