مرور برچسب

سختی آب دایم

همه چیز در مورد سختی آب

سختی آب که معمولا، قابلیت آب در فعل و انفعال با صابون را تداعی میکند، به مجموعه املاح کلسیم و منیزیم ‏موجود در آب که بر حسب میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم بیان می شود اطلاق میگردد.صابون عمدتا توسط کلسیم و منیزیم قابل ترسیب است، ولی به غیر
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )