مرور برچسب

سبززردی (کلروز) گیاه براثر کمبود آهن

سبززردی (کلروز) گیاه براثر کمبود آهن در خاک

سبززردی (کلروز) گیاه براثر کمبود آهن در خاک که در ایران به کلروز آهن هم معروف است در بسیاری از باغهای سیب، گلابی و به که خاک آن ها قلیایی است و حاوی مقدار زیادی کربنات کلسیم است شیوع دارد. نشانه های بیماری سبززردی (کلروز) گیاه براثر…

عارضه کمبود آهن در گیاه و خاکهای کشاورزی ایران

زردی برگ درختان و گیاهان زراعی که عامل آن کمبود آهن در گیاه است در نتیجه جذب نشدن آهن یا غیر فعال شدن آهن در داخل گیاه بروز می‌کند و عواملی چون: نوع و جنس خاک متعادل نبودن عناصر غذایی در خاک بالا بودن اسیدیته ( pH ) خاک پایین بودن هوموس…