مرور برچسب

سبززردی (کلروز) گیاه براثر کمبود آهن

عارضه کمبود آهن در گیاه و خاکهای کشاورزی ایران

کمبود آهن در گیاه و خاکهای کشاورزی باعث زردی برگ درختان و گیاهان زراعی می شود در نتیجه جذب نشدن آهن یا غیر فعال شدن آهن در داخل گیاه بروز می‌کند. کمبود آهن در گیاه و خاکهای کشاورزی زردی برگ درختان و گیاهان زراعی که عامل آن کمبود آهن…

سبززردی (کلروز) گیاه براثر کمبود آهن در خاک

سبززردی (کلروز) گیاه براثر کمبود آهن در خاک که در ایران به کلروز آهن هم معروف است در بسیاری از باغهای سیب، گلابی و به که خاک آن ها قلیایی است و حاوی مقدار زیادی کربنات کلسیم است شیوع دارد. نشانه های بیماری سبززردی (کلروز) گیاه براثر…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )