مرور برچسب

ساعت خاموشی مرغ گوشتی

تأثیر روشنایی بر تولید مرغداری‌ها

تأثیر روشنایی بر تولید مرغداری‌ها در مدیریت یک مرغداری سالم و پربازده، ازآنچه تصور می‌شود مهم‌تر است.مرغ‌های تخم‌گذاری که در قفس نگهداری می‌شدند واکنش بسیار خوبی به نورهای مصنوعی نشان می‌دادند؛ اما با تغییر شیوه نگهداری مرغ‌ها و تبدیل…