مرور برچسب

زهکشی عمودی

زهکشی آب و تاثیر آن بر زمین های کشاورزی

زهکشی آب به معنی خارج شدن طبیعی یا مصنوعی آب مازاد از یک منطقه است که در زمین های کشاورزی هدف خارج نمودن آب و املاح اضافی از محدوده توسعه ریشه گیاه است تا شرایط برای رشد گیاهان زراعی مساعد شود. هدف از زهکشی ایجاد وضعیت مناسب برای رشد
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )