مرور برچسب

زنگ سیاه ساقه

“زنگ زرد ساقه” و راه های مبارزه با این بیماری درغلات

زنگ زرد ساقه ، یکی از بیماریهای شناخته شده در خانواده غلات است. تقریباً در تمامی مناطقی که این محصول کشت می‌شوند می توان این بیماری را یافت . عامل بیماری زنگ زرد گندم قارچی است به نام puccinia striiformis که از رده بازیدیومیست ها راسته…