مرور برچسب

زنجیرۀ مرغ مصرفی کشور

مرغداری اِشغالی! رفراندوم “جوجه‌های وارداتی” در صنعت مرغداری ایران: ۹۹.۸ درصد

داده‌های حقیقی در موضوع مرغداری نشان می‌دهد که تنها «۲ در هزار»از زنجیرۀ مرغ مصرفی کشور به واردات وابسته نیست و منشأ داخلی دارد، در حالی که گزارش‌های رسمی، خوداتکایی این بخش را «افزون بر ۱۰۰درصد» اعلام می‌کنند! گزارش‌های رسمی، که لااقل…