مرور برچسب

زنجیره تامین و تولید صنایع دام و طیور

ماجرای نامه اعتراضی وزیر جهاد کشاورزی به صمت

ماجرای نامه اعتراضی وزیر جهاد کشاورزی به عملکرد ساختار وزارت صمت نشان می‌دهد که همواره در پی تنظیم بازار از راه واردات محصولات با ارز حاصل از فروش نفت است و در این بین محصولات کشاورزی تولید داخل اهمیت کمتری دارد. در سال 1391 قانون…

تنها ۱۵ درصد از نهاده‌های دامی وارداتی براساس نرخ ارز دولتی توزیع می‌شود

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از نهاده‌های دامی وارداتی با قیمت دولتی در اختیار تولید‌کنندگان قرار می‌گیرد و باقیمانده نیاز خود را از بازار آزاد تامین…