مرور برچسب

زنجرک خرما

زنجرک ها و کنترل و مدیریت آنها

زنجرک ها که به زنجره مانند ها معروفند جزئ خانواده Cicadellidae یکی از پر گونه ترین خانواده حشرات به شمار می آیند. زنجرک ها غالبا آفت گلخانه ای محسوب می شوند و تعداد اندکی از آن ها سبب بروز خسارت می شوند.  اندازه معمولی  این گونه ها 2

مهم ترین آفات و بیماری های خرما

شناخت و کنترل آفات و بیماری های خرما ، با توجه به اهمیت خرما در ایران چون خرما جزء معشیت خیلی از کشاورزان استان های جنوبی بوده از اهمیت زیادی برخورداراست. حفظ کیفیت خرما در مراحل کاشت، داشت و برداشت در برابر بیماری ها و آفات بسیار مهم
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )