مرور برچسب

زنبور تریکوگراما

زنبور تریکوگراما گامی به سوی مبارزه بیولوژیک آفات

زنبور تریكوگراما ، از كوچكترین زنبورهای پارازیت بوده كه با قراردادن تخم خود در داخل بدن میزبان یا تخم آفت، در طول مراحل تكاملی زندگی خود، با استفاده از محتویات بدن میزبان، سبب مرگ آن میشوند. کنترل یا مبارزه بیولوژیک چیست؟ کنترل یا…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )