مرور برچسب

زنبور تریکوگراما در باغات انار

زنبور تریکوگراما گامی به سوی مبارزه بیولوژیک آفات

زنبور تریكوگراما ، از كوچكترین زنبورهای پارازیت بوده كه با قراردادن تخم خود در داخل بدن میزبان یا تخم آفت، در طول مراحل تكاملی زندگی خود، با استفاده از محتویات بدن میزبان، سبب مرگ آن میشوند. کنترل یا مبارزه بیولوژیک چیست؟ کنترل یا

آفت کرم گلوگاه انار ، راههای پیشگیری و مبارزه با آن

آفت کرم گلوگاه انار مهمترین آفت مهم انار درکشورمحسوب می شود و هر ساله اقداماتى در جهت جمع آورى انارهاى باقى مانده در سر درختان انجام مى گرفته است. نظر به این که انارهاى باقیمانده از سال قبل برروى درختان مى تواند درگسترش آفت کرم گلوگاه مؤثر
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )