مرور برچسب

زمان مصصرف حشره کش آکتارا

حشره کش آکتارا (actara)

حشره کش آکتارا (actara) حشره کشی سیستمیک با عملکرد تماسی- گوارشی برای مبارزه با پسیل پسته (شیره خشک) و طیف وسیعی از آفات مکنده مورد استفاده قرار می گیرد. حشره کش آکتارا (actara) این حشره کش گرانول قابل پخش در آب (WG 25)، حاوی ۲۵۰
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )