مرور برچسب

زمان اصلاح سم در گاو

آشنایی با مراحل اصلاح سم در گاو

اصلاح سم در گاو ، طیفی از روش‌ها دارد که همه این‌ها یک هدف را دنبال می‌کنند که همان برگرداندن سم به شکل و سطح تحمل‌کننده وزن صحیح می‌باشد. اصلاح سم در گاو روش‌ها برای بدست آوردن این هدف اهمیت چندانی ندارد ولی رسیدن به این هدف مهم
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )