مرور برچسب

زعفران

توصیه مصرف کود برای زعفران در مراحل مختلف

کشاورزان با تجربه و دانش، از مصرف کود برای زعفران در مراحل کلیدی رشد زعفران با هدف افزایش هر چه بیشتر عملکرد نهایی بسیار بهره می‌برند. مصرف کود برای زعفران مصرف کود برای زعفران در صورتی که کود با کیفیت در زمان و مقدار مناسب استفاده

عوامل موثر در گلدهی زعفران

مهم ترین عوامل موثر در گلدهی زعفران عبارتند از پیاز، تراکم پیاز کشت شده، خاک، گرما و آفات و بیماری ها هستند. متاسفانه بسیاری از کشاورزان تا مزرعه‌شان گل نمی‌دهد اکثرا مشکل خود را در بی‌اثر بودن کود یا بد بودن کودهای سال قبل خود
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )