مرور برچسب

زعفران در همراه بازار کشاورزی ثمر

سرمازدگی پاییزه زعفران و راه های جلوگیری از آن

سرمازدگی پاییزه زعفران سرمازدگی پاییزه زعفران یکی از مشکلات عمده کشاورزان می باشد. در گیاه زعفران همه ساله با شروع فصل برداشت گل آن، پدیده سرمازدگی پاییزه زعفران در مزارع اتفاق می‌افتد، که خسارات زیادی را به کشاورز تحمیل می کند. …
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )