مرور برچسب

زردشدن بوته کلم

بیماری زردشدن بوته کلم یا پژمردگی فوزاریومی

در بیماری زردشدن بوته کلم یا پژمردگی فوزاریومی ، ۲ تا ۴ هفته پس از پیوند، علائم بیماری ایجاد می‌شود، اگرچه این بیماری ممکن است در بستر گیاه جایی که تشخیص آن دشوار است ظاهر شود. اولین نشانه به طور کلی یک رنگ سبز مایل به زرد کم ‌رنگ است، اما
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )