مرور برچسب

زراعت

استارتاپ های کشاورزی و بازار فرصتهای پیش رو

کسب و کارهای مبتنی بر فناوریهای نو امروزه در همه جای جهان ، بخصوص کشورهای توسعه یافته و اکنون حتی در کشورهای در حال توسعه نیز بسیار در خور توجه و قابل اعتنا شده اند . در ایران هم بتازگی کسب و کارهای اصطلاحا استارتاپی رشد و توسعه خیره…