مرور برچسب

زراعت برنج

تولید بذر الیت و سوپر الیت برنج وجهش 5 برابری در شش سال اخیر

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور گفت: از سال ۹۲ تاکنون جهش 5 برابری تولید بذر الیت و سوپر الیت برنج را در کشورداشته است. جهش 5 برابری تولید بذر الیت و سوپر الیت برنج  مریم حسینی رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا…

زراعت برنج و دانستنيهاي ضروري آن

زراعت برنج از آنجا که به تولید دومین یا سومین محصول استراتژیک در جهان می انجامد از اهمیت خاصی برخوردار است که متن پیش رو به همین امر و ضرورتهای آن می پردازد. برنج گیاهی است ازخانواده غلات  Graminea است که جزء مواد غذایی اصلی مردم بویژه …