مرور برچسب

رِئیس انجمن واردکنندگان سم و کود

خدمات حمایتی کشاورزی بدون خواندن مصاحبه ی من جوابیه داد! /

رِئیس انجمن واردکنندگان سم و کود در واکنش به جوابیه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فقط منتظر جوابیه دادن است و بدون اینکه مصاحبه ی من را مطالعه کند جوابیه داد. سید مهدی حسینی یزدی گفت: شرکت خدمات حمایتی…