مرور برچسب

روغن تراریخته

کشاورزان پیشرو ۳ برابر دیگر کشاورزان تولید دارند/ نیازی به تراریخته ها نیست

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی  اظهار کرد: کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشور ها است که در ایران نیز همانند دیگر کشورها یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی است و اشتغالزایی بالایی ایجاد می‌کند. وی…