مرور برچسب

روش های کنترل علف هرز سوروف

راههای تشخیص علف هرز از جوانه گیاه اصلی

با تشخیص علف هرز به موقع از بذر های کاشته شده باشد، می توان از همان ابتدا، کار علف‌های هرز را یک سره کرد. علف‌های هرز ممکن است حتی پیش از این که گل و گیاهان شما به رشد کامل برسند، آن ها را از بین ببرند. تشخیص علف هرز با فرا رسیدن

علف هرز سوروف

علف هرز سوروف سومین گیاه هرز زیان‌آور جهان و گیاه هرز درجة اول و برجستة مزارع برنج در سراسر جهان است. بیشتر در نواحی معتدل تا معتدل گرم می‌روید و در مراحل اولیة رشد، شباهت فراوانی به برنج دارد و پس از رشد تولید بذر می‌نمایند و این بذرها
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )