مرور برچسب

رب

چرا گوجه‌ فرنگی های صادراتی فاسد شد؟ صادرکننده مقصر است یا وزارت صمت و کشاورزی؟

در روزهایی که قیمت گوجه‌ فرنگی در بازار مصرف کشورمان به‌یک‌باره از 2هزار تومان به 12 تا 17 هزار تومان افزایش می‌یابد، فیلم‌هایی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که 200 کامیون ایرانی که بار گوجه‌ فرنگی داشته‌اند، محصولات آنها در…