مرور برچسب

ربات‌های کشاورز

فناوری های جدید در صنعت کشاورزی جهان

فناوری های جدید در صنعت کشاورزی جهان یا همان تکنوکشاورزی با استقبال سریعی در حال تغییر و تحول است. آمیختن فناوری با این مقوله باعث شده است که امور سخت کشاورزی به شیوه‌ی خودکار انجام شوند و کشاورزان دانش و بینش وسیع‌تری در خصوص محصولات خود…