مرور برچسب

دوره کارنس(PHI)

دوره کارنس(PHI) کشاورزی چیست؟

دوره کارنس(PHI) به حداقل زمانی که بین آخرین سمپاشی تا برداشت محصول لازم است رعایت شود تا بقایای سم مورد تجزیه عوامل طبیعی قرار گرفته و مقدار آن در سطح میوه ها و سبزیجات کاهش یابد را می نامند. دوره کارنس(PHI) دوره کارنس بسته به نوع
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )