مرور برچسب

دمای مورد نیاز پرورش گل ارکیده کاتلیا

گل ارکیده کاتلیا

گل ارکیده کاتلیا پرسیوال از خانواده ارکیده ها بوده که دارای گل های بزرگی است و اندازه ی گل آن تا 12.5 سانتیمتر نیز می رسد. این گیاهان در هر گل آذین حدود 3 تا 4 گل تولید می کنند. خصوصیات گل ارکیده کاتلیا این گل ها به دلیل بزرگ
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )