مرور برچسب

دلیل ریزش میوه

علل ریزش گل ومیوه در درختان میوه

علل ریزش گل ومیوه ، درختان قبل از رسیدن بسیارزیاد است بنابراین بی جهت نگران نشوید ،ریزش میوه ممکن است طبیعی یا مربوط به آفت یا محیط باشد. بررسی علل ریزش گل ومیوه با مشاهده و ارزیابی دقیق میتوان علل ریزش گل ومیوه را مشخص نمود و با

دلایل ریزش میوه سیب و گلابی

ریزش میوه سیب و گلابی دلایلی وجود دارد و این ریزش عامل مهم در تعیین مقدار محصول قابل برداشت می باشد. همه میوه ها در بیشتر شرایط دچار ریزش مستمر بعد از گلدهی نمی شوند. چگونه می توان از ریزش میوه سیب و گلابی جلوگیری کرد ؟ عموما" در
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )