مرور برچسب

دلایل ترک خوردگی انار

دلایل ترک خوردن انار روی درخت

 تصور کنید تمام طول سال را منتظر به بار نشستن درختان انار خود شده اید اما پیش از این که برداشت را آغاز کنید، ناگهان متوجه میشوید به معزل ترک خوردن انار دچار شده اید و همه میوه ها باز شده اند. ترکیدن میوه های درخت برای هر باغبانی بسیار…