مرور برچسب

درمان کلوروز در گیاهان

سبززردی (کلروز) گیاه براثر کمبود آهن در خاک

سبززردی (کلروز) گیاه براثر کمبود آهن در خاک که در ایران به کلروز آهن هم معروف است در بسیاری از باغهای سیب، گلابی و به که خاک آن ها قلیایی است و حاوی مقدار زیادی کربنات کلسیم است شیوع دارد. نشانه های بیماری سبززردی (کلروز) گیاه براثر…