مرور برچسب

دانه کلزا

تاریخ کشت کلزا و معرفی ارقام آن در ایران

تاریخ کشت کلزا و معرفی ارقام آن کلزا یکی از محصولات زراعی با مدیریت پذیری بالا است. ما سعی داریم در این مقاله به تاریخ کشت کلزا و معرفی ارقام آن در ایران بپردازیم.عملکرد این محصول به تاریخ کشت بستگی دارد. در مناطق مختلف کشور دارای تاریخ…

کاشت داشت و برداشت دانه روغني کلزا

دانه روغني کلزا از سالهاي گذشته وارد کشور شده و تحقيقات متعددي روي کاشت داشت و برداشت کلزا انجام گرفته است. در سالهاي اخير به دليل توجه بيشتر به توسعه و ترويج کلزا، سطح زير کشت آن افزايش قابل ملاحظه اي يافته ، ويژگي هاي خاص گياه کلزا و…