مرور برچسب

دامپزشکی

آغاز دوباره پلمب سریالی پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی با وجود رای دیوان عدالت + سند

پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی در کشور که از اواخر سال گذشته آغاز شده با وجود مخالفت دستگاه های مختلف دوباره آغاز شده است و در هفته جاری نیز یک مرکز دیگر توسط شهرداری تهران به دلیل فعالیت در مراکز شهری و استدلال اجرای ماده 100…