مرور برچسب

خرید حمایتی زعفران

خرید حمایتی زعفران در خراسان رضوی از ۲.۵ تن عبور کرد

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: ۲ هزار و ۵۴۶ کیلو گرم زعفران کشاورزان این استان در قالب خرید حمایتی زعفران از سوی دولت خریداری شد. ایرج ناصری مقدم افزود: این مقدار زعفران از آغاز رسمی خرید حمایتی این محصول در ۱۴ آبان ماه…