مرور برچسب

خاک ورزی جو و پشته

سیستم خاکورزی جوی و پشته ای ،مزایا و معایب آن

برای سیستم خاکورزی جوی و پشته ای از جنبه های مختلف می توان تعاریف گوناگونی داشت. نوعی سیستم کم خاکورزی وچیزی بین خاکورزی معمولی و سیستم بی خاکورزی می باشد.وبه نوعی یک سیستم خاکورزی حفاظتی نیز می باشدکه در آن از کارنده ها و کولتیواتورهای
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )