مرور برچسب

خاک مناسب کاشت سورگوم

گیاه سورگوم مناسب ترین گیاه برای زراعت در خاک های شور

گیاه سورگوم گیاهی است از مجموعه غلات ها که در ایران از آن به عنوان ذرت خوشه ای نام برده می شود.سورگوم غله‌ای بدون پوسته (هال) است. کروی شکل می‌باشد. معرفی گیاه سورگوم سورگوم نام علمی گیاهی است که در ایران با نام جارو رشتی یا ذرت
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )