مرور برچسب

خاک مناسب برای کشت گیاه نیشکر

آشنایی با پرورش گیاه نیشکر

گیاه نیشکر یک نی شیرین است که توجه انسان های زیادی از جمله راهب تا پادشاه را به خود جلب کرده است. نیشکر جدید یک هیبرید مرکب از دو یا بیش از ۵ گونه ی جنس ساخاروم است. گیاه نیشکر نیشکر گیاهی است بلند و چندساله و مخصوص آب و هوای گرم و

مهمترین بیماری های نیشکر و چگونگی کنترل آن ها

بیماری های نیشکر با توجه به محیطی که این گیاه در آن در حال پرورش است، بسیار حائز اهمیت بوده و عدم رسیدگی به موقع به آنها باعث از بین رفتن بخش وسیعی از کشت در مزارع تولید نیشکر می شود. بیماری های نیشکر نیشکر یکی از گیاهانی است که در
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )