مرور برچسب

خاک مناسب برای کاشت درخت

خاک مناسب برای کاشت درخت هلو و آلو

خاک مناسب برای کاشت درخت مسئله بسیار مهمی برای باغداران و دوستداران گل و گیاه است و عدم توجه کافی به انتخاب خاک خصوصا برای کاشت درختان میوه صدمات زیادی را به باغ وارد میکند. انتخاب خاک مناسب برای کاشت درخت انتخاب خاک مناسب

خاک مناسب برای درخت

خاک مناسب برای درخت بسیار متنوع و بسته به نوع آنها متفاوت است . بطورکلی جهت تمامی درختان داشتن خاکهای رسی - شنی به همراه اهک مناسب و کود حیوانی بهترین خاک میباشند . اما بطور اختصاصی به خاک مورد نیاز چند نوع درخت در زیر اشاره می کنیم:

مقدار نیاز آب در درختان

مقدار نیاز آب در درختان در طول زمان تغییر می کنند. مقدار آب آبیاری مورد نیاز درخت میتواند تحت تأثیر چندین عامل میباشد. برای موفقیت در استقرار و مدیریت درخت ، دسترسی درخت به مقدار آب مورد نیاز مهم میباشد. سن درخت : درخت تازه کاشته
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )